Sprinktec logo

Kontroll av anlegg

Vi leverer tryggere anlegg og pålitelig service for en total sikkerhetsløsning. Med grundig kontroll, feilfri vedlikehold og ekspertise i hvert trinn, gir vi deg trygghet for at dine anlegg fungerer optimalt og beskytter det som er viktig for deg.

Kontroll og service på eksisterende anlegg er viktig av flere grunner:

  • Sikkerhet: Kontroll og service av eksisterende anlegg bidrar til å opprettholde en høy sikkerhetsstandard. Dette gjelder spesielt for anlegg som er knyttet til brannsikkerhet, som sprinkleranlegg, brannalarmsystemer, røykdetektorer og nødutganger. Regelmessig vedlikehold og testing av disse anleggene sikrer at de fungerer som de skal i tilfelle en nødsituasjon, og reduserer risikoen for skade på liv og eiendom.
  • Effektivitet og pålitelighet: Ved å utføre regelmessig kontroll og service kan man opprettholde effektiviteten og påliteligheten til anleggene. Dette hjelper til med å sikre at de fungerer optimalt og gir rask og pålitelig respons når det er nødvendig. Dette er spesielt viktig for anlegg som er avgjørende for kontinuiteten i virksomheter, som for eksempel kraftforsyningssystemer eller datanettverk.
  • Lovmessige krav og forskrifter: Mange anlegg er underlagt spesifikke lovmessige krav og forskrifter. Kontroll og service av disse anleggene er nødvendig for å oppfylle disse kravene og sikre at virksomheten er i samsvar med gjeldende forskrifter. Manglende overholdelse kan føre til bøter, rettslige sanksjoner eller til og med nedstengning av virksomheten
  • Kostnadsbesparelser: Regelmessig vedlikehold og kontroll kan bidra til å identifisere potensielle problemer og avdekke mindre feil før de utvikler seg til større og mer kostbare problemer. Tidlig oppdagelse og retting av problemer kan bidra til å minimere reparasjonskostnader og redusere nedetid.
  • Lang levetid: Vedlikehold og service bidrar til å forlenge levetiden til anleggene. Gjennom regelmessig inspeksjon, rengjøring, smøring og justering kan man forebygge slitasje og korrosjon, noe som bidrar til å sikre at anleggene fungerer optimalt over tid.

Generelt sett er kontroll og service på eksisterende anlegg viktig for å sikre at de er trygge, pålitelige og fungerer som forventet. Dette bidrar til å beskytte mennesker og eiendom, overholde lovmessige krav og opprettholde effektiv drift.

Her er en kort oversikt over hva som vanligvis inkluderes i en kontroll og service av eksisterende anlegg:

  • Inspeksjon: En grundig visuell inspeksjon av anlegget utføres for å identifisere eventuelle synlige problemer eller avvik. Dette kan omfatte sjekk av fysiske komponenter, som ledninger, rør, ventiler, sensorer, og andre deler av anlegget.
  • Testing: Forskjellige tester utføres for å sikre at anlegget fungerer som det skal. Dette kan inkludere funksjonstester av systemet, testing av deteksjonsenheter, aktivering av alarmenheter og nødutganger, eller utførelse av trykkprøver på rørsystemer.
  • Vedlikehold: Rutinemessig vedlikehold utføres for å sikre at anlegget er i god stand. Dette kan omfatte rengjøring av sensorer eller deteksjonsenheter, smøring av bevegelige deler, utskifting av slitte eller ødelagte komponenter, eller kalibrering av instrumenter.
  • Feilretting: Eventuelle avvik eller problemer som oppdages under inspeksjon eller testing blir identifisert og rettet. Dette kan innebære utbedring av mindre feil, justering av systemet, eller anbefalinger for større reparasjoner eller oppgraderinger.
  • Dokumentasjon: Etter fullført kontroll og service blir det vanligvis utarbeidet en rapport som oppsummerer funnene og anbefalingene. Dette kan omfatte detaljer om utførte tester, beskrivelse av eventuelle feil eller mangler, samt forslag til tiltak for å forbedre anleggets ytelse eller sikkerhet.

Viktig å merke seg er at det spesifikke omfanget og detaljene for kontroll og service kan variere avhengig av typen anlegg, bransjenormer og lokale forskrifter. Det er derfor viktig å følge relevante retningslinjer og sikre at sertifiserte fagpersoner utfører kontrollen for å sikre at alt blir gjort i henhold til gjeldende standarder.